МУЗЫКА / СИНГЛЫ

Шведский королевский гимн


Шведский королевский гимн (Kungssången: «Ur svenska hjärtans djup en gång») — гимн в честь шведских королей. Был написан примерно в 1844 году, текст — Карл Страндберг, музыка — Отто Линдблад.

Ur svenska hjärtans djup en gång

Ur svenska hjärtans djup en gångВсе видео

en samfälld och en enkel sång,

som går till kungen fram!

Var honom trofast och hans ätt,

gör kronan på hans hjässa lätt,

och all din tro till honom sätt,

du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät

är även ditt: beskärma det

och värna det från fall!

Stå oss all världens härar mot,

vi blinka ej för deras hot:

vi lägga dem inför din fot —

en kunglig fotapall.

Men stundar ock vårt fall en dag,

från dina skuldror purpurn tag,

lyft av dig kronans tvång

och drag de kära färger på,

det gamla gula och det blå,

och med ett svärd i handen gå

till kamp och undergång!

Och grip vår sista fana du

och dristeliga för ännu

i döden dina män!

Ditt trogna folk med hjältemod

skall sömma av sitt bästa blod

en kunglig purpur varm och god,

och svepa dig i den.

Du himlens Herre, med oss var,

som förr du med oss varit har,

och liva på vår strand

det gamla lynnets art igen

hos sveakungen och hans män.

Och låt din ande vila än

utöver nordanland!

Перевод

Игорь Крайнюков

В сердцах у шведов как-то раз

Родился гимн без пышных фраз —

Пусть к королю придёт.

Ему ты верностью плати,

Короны тяжесть сократи,

И с верою в него цвети,

Прославленный народ!

О, конунг! Знай, что твой народ

Всегда на выручку придёт,

Храни от бед его!

Веди нас убивать врагов,

Их грозных не боимся слов

И сложим горы их голов

У трона твоего.

Но близятся несчастья дни.

Ты с плеч своих пурпур сними,

Корону — с головы.

Любимые цвета с тобой:

Старинный жёлтый, голубой.

С мечом в руках ты вступишь в бой

И… примешь смерть, увы.

Последний флаг наш у тебя,

И не жалеем мы себя,

И не страшит нас смерть.

Пурпур приверженный народ

Из крови собственной сошьёт,

Им твои плечи обернёт,

Чтобы тебя согреть.

И после смерти с нами будь,

Как прежде, укажи нам путь,

Едины мы с тобой.

Дух древний в нас с тобой сидит,

О свеях память он хранит…

Пускай душа твоя парит

Над северной землёй.

 


Комментарии

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить